Valle kommune kan hjelpe til med utfylling av søknad om støtte frå næringsfondet. Har du tankar om næringsverksemd i Valle kommune voner vi du tek kontakt med oss.

Vi har kontorplassar til leige og næringsareal på industriområdet på Rysstadmo. 

Kommunen har eige tiltaks- og næringsfond. Vedtekter og retningsliner for bruke av fondet finn du under.