Du er her: Oppvekst > Informasjon

Skuleskyss- nye tider

I samband med overgang til 60 min. timar, endrar  tidene for skuleskyss seg.

                                          

 Busstider                                               

Besteland  07:45  
Helle   07:48
Helle Nord    07:48
Straume         07:49
Rysstadmo   07:52
Åsan   07:52
Rysstad Kyrkjegard  07:53
Rysstad  07:54
Skagen bru   07:56
Holtesvingen   08:01
Hylestad Skule  08:06

                                                 

                                  

                                 

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS