Skuleruta

Elevane i grunnskuleopplæringa skal ha 190 skuledagar pr skuleår,fordelt på 38 skuleveker.
 

Skuleruta 2018-2019.

Hausten 2018

August Skuletart 20.august  10 dagar
September   20 dagar
Oktober Haustferie veke 40 18 dagar
November   22 dagar
Desember Siste skuledag før jol 21. des          15 dagar  

 

 

 

 

Våren 2019

Januar Skuletart onsdag 2 januar 22 dagar
Februar Vinterferie veke 8 15 dagar
Mars

 

21 dagar
April

Påskeferie fom 15 mars tom 22 mars

16 dagar
Mai

Fridag 1 mai, 17. mai,

kr.himmelfart/fridag. 30 mai og 31. mai

19 dagar
Juni

2 pinsedag måndag 10. juni

Siste skuledag onsdag 19. juni

12 dagar

 

Plandagar for skulen (elevane har fri): Plandagar for SFO (SFO er stengt)
Onsdag15/8-18 Onsdag15/8-18
Torsdag 16/8-18 Torsdag 16/8-18
Fredag 17/8-18 Fredag 17/8-18
Fredag 31/5-19 Fredag 23/11-18
Torsdag 20/6-19 Fredag 31/5-19
Fredag 21/6-19  
 

 

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS