SFO

SFO er eit fritidstilbod for elevar i 1.- 4.klasse (opp til 7.kl. ved spesielle behov).

Skuleåret 2018/19 er det til saman 18 born som har fått plass på SFO.

 

Opningstider:

Måndag:

Tysdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Kl. 07.00-08.10

Kl. 07.00-08.10

Kl. 07.00-08.10

Kl. 07.00-08.10

Kl. 07.00-08.10

Kl. 12.20-16.00

Kl. 12.20-16.00

Kl. 13.30-16.00

Kl. 14.40-16.00

Kl. 12.20-16.00

 

Mat/måltid:

 Vi får middag frå Setpro kvar onsdag. Born med matallergiar får spesialtilpassa mat etter at legeerklæring er levert.

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS