SFO Valle skule

Sommar-SFO

Valle og Hylestad SFO samkøyrar drifta av SFO i alle skuleferiane. I juni og juli er SFO i Valle og i august er det på Hylestad skule.

2017-07-03
valle sfo baking

Hylestad SFO

2015-03-06
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS