Referat FAU

 

FAU møte Måndag 27.august 2018

 

Desse møtte:

Bjørgulv 6kl

Nina       2kl

Grethe    7kl

Bjarne    4kl

Ingun      1kl

Ingvild    5kl

Cathrina  7kl vara

Hilde frå fjorårets FAU

 

 

1.Konstituering av nytt FAU

 

Bjørgulv sit vidare som leiar

Bjarne vart nestleiar ved loddtrekking

Cecilie vart sekretær ved loddtrekking

Anne Berit er kasserer

 

 

2.Rektor informerte om problem med heimesida og at det ser ut som der er ei løysing på dette, og det same med mobilskole app-en

Noko utfordringar med leksehjelp

 

3. Gjennomgang av verksemdplan

 

4.Gjennomgang av skulen sin plan for trygt og godt skulemiljø

 

5.Foreldremøte 28/8 skulen bevisstgjer foreldra om mobilfri skule

 

6.Uteområdet: Prøve å finne løysing på mangel av leikeapparat og tilbod for unger i alle aldre

 

7. Me har sett av møte 8.oktober og 3.desember

Om det dukkar opp noko utover hausten kan me kalle inn til møte utanom desse datoane

 

8. Eventuelt

Prøve å få ei ordning på gjennomføring av 17.mai som gjer til at ikkje foreldra på Hylestad skule treng å vere med kvart år.

Bjørgulv taler med FAU i Valle om ei løysing på dette

Ynskje om å få til et flott 17.maitog  i motsetnad til årets 17.maiflokk

 

 

Mvh

Bjørgulv