Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer - No også for 3-åringar!
Frå 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skulestart, som bur i huslydar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Den ordninga gjeld for familiar eller huslydar som har ei samla inntekt på mindre enn 417 000 kroner.
 
Fleire opplysningar om moderasjon og gratis kjernetid finn du på Udir si heimeside.
 
Søknadsskjema finn du her.