Kst.Fagansvarleg økonomi Laila Rysstad 977 11 733  
Fagansvarleg personal Tom Ivar Gulbrandsen 415 13 504  
Leiar kultur og fritid Torunn Charlotte Nyberg  970 61 587  
Leiar velkomstsenter Gunn Marith Homme 918 37 000