Hylestad-skule-2016

Hylestad skule

Hylestad skule er ein 1 - 7 grunnskule med 43 elevar i skuleåret 2017/18. Skulen ligg på Nomeland, like nord for Rysstad. Hylestad skule har fine lokaler og eit flott uteområde med leikeappart, fotballbane, ballbinge og eit stort skogsområde, med god plass til leik og læring.

2017-03-10
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS