SFO personalet er læringsassistentar i skuletida og har ikkje høve til å vere tilgjengeleg på tlf i denne tida.

Dersom det er ein viktig beskjed kan du ta direkte kontakt med administrasjonen ved skulen.

 

Leiar : Else Margit Tveit (rektor) tlf: 90 07 80 03

Koordinator: Cecilie Kjørmo

Assistent: Kjetil Helle

Assistent: Marit Flateland

Assistent: Ellen Bjørgum

Tlt.nr til SFO : 91 56 56 68

E-post SFO: cecilie.kjormo@valle.kommune.no eller else.margit.tveit@valle.kommune.no

Me ynskjer beskjedar som gjeld SFO-tida på SMS.

Har du sendt SMS til SFO-telefonen og ikkje fått svar, så kan du ikkje rekne beskjeden som mottatt.