Innmelding av elev ved Valle skule.

Barn født i 2011 skal begynne på skulen i august 2017. Frist for innmelding er 1 april. 

Skjema for innmelding kan finne ved å følge linken nedanfor. Alle elevar må registreres elektronisk.

Innmelding 1 klasse ved Valle skule

Innmelding Valle skule, andre klassar.

Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS