FAU 2018/2019

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

 

 

FAU ved Hylestad skule 2018/2019

KLASSE

KLASSEKONTAKTAR

VARAMEDLEM (et år)

SFO

Cecilie Haugen

Bodil Bygland

1

Ingunn Haugeland

Reidar Tveit

2

Nina S. Helle

Stein Føreland Straume

3

Arne Helle

Christin Uppstad

4

Bjarne Rysstad

Kristine Bjørgum

5

Ingvild L. Lund

Mona V. Bjørgum

6

Bjørgulv Harstad

Anne Berit Solheim

7

Grethe Nomeland

Cathrina Sørmo
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS