FAU 2017/2018

§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar

På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet skal vere den eine av representantane.

 

 

FAU ved Hylestad skule 2017/2018

Trinn

Foreldrerepresentant

Vara

1

Nina S. Helle

Mona Bjørgum

2

Ingunn B. Haugeland

Cecilie B. Haugen

3

Bjarne Rysstad

Grethe M. Nomeland

4

Hilde Straume

Arild Aabø

5

Bjørgulv Harstad, Leder

Christin Uppstad

6

Linda Dale, Nestleder

Per Øyvind Stormo      

7

Monica K. Sundt

 Jan Føreland

SFO

Andre Markgraf

Mona Bjørgum

Kasserer

Anne Berit Solheim


 

Tips ein ven Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS