Setesdal barnevern er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle og Bygland.
Valle kommune er vertskommune.
Leiar for Setesdal barnevern er Marie Lovise Johnsen.

Alle som er bekymra for eit barns omsorgssituasjon kan kontakte barneverntenesta.
Offentlege myndigheiter og helsepersonell har meldeplikt om alvorleg omsorgssvikt.

Frå 1.1. 2017 har Setesdal barnevern knytt seg til Barnevernvakten i Kristiansand.
Bakgrunnen for dette er å kunne betre beredskapen utanom kontortid. 

Barnevernvaktene er barnevernet si  akuttberedskap på kveldstid og i helger. 
Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i krise som treng hjelp raskt.


Vakttelefon: 38 07 54 00 eller
116 111 (nasjonal alarmtelefon)  alarmtelefonen er open kvardagar frå 1500 til 0800. I helgane heile døgnet.
www.116111.no/
E-post:barnevernvakta@kristiansand.kommune.no
Faksnummer:38 07 54 03
Opningstider Kristiansand:
Måndag til torsdag 08:00 - 24:00.
Fredag 08:00 - 24:00 + bakvakt.
Laurdag 17:00 - 02:00 + bakvakt.
Sundag 17:00 - 24:00
Besøksadresse:Tollbodgaten 45, 4610 Kristiansand

 

Sjå forøvrig veiledning og skjema for melding om bekymring til høgre på sida