Økonomi                    
Kst. leiar
 
 
977 11 733
 
 
 
 
Rådgjevar
 
 
480 52 736
 
 
 
Rådgjevar     Vicky Norvik 480 59 452      
Konsulent løn
 
 
Anne Berit H Solheim
986 35 656
 
 
 
 
                     
Teknisk avdeling                  


Leiar samfunnsutvikling og teknisk avdeling
 

Dagfinn Thorkildsen 400 95 104    
Rådgjevar
 
 
901 01 955
 
 
 
Byggjesak/ motorferdsel i utmark
 
Gro Åmlid

 

 
901 56 129
 


 
 
Rådgjevar byggjesak   Lise Fosså   901 64 709    
Rådgjevar GIS
 
901 72 419
 
 
 
Konsulent/rådgjevar
 
901 47 038
 

 

 
Driftsansvarleg VVA
 
416 00 312
 
 
Koordinator vedlikehald
 
Sverre Rinden
995 43 079
 
 
 
           
Koordinator reinhald
 
95 74 27 78
mån-ons
 
 
           
Rådgjevar landbruk/plan   Åsulv Sveinung Aas   Ikkje til stades        
-For Landbruk-   Gunn Marith Homme 37 93 75 00 918 37 000    
-For Plansaker-   Aud Sunniva Fuhr 37 93 75 00 930 00 570    
             
Teknisk vakt       970 03 800          
                     
Kultur og fritid                  
Leiar Kultur og fritid     Torunn Charlotte Nyberg 970 61 587          
               
Biblioteksjef     Aud Kjersti Torbjørnsen 945 03 280      
               
Kuturskulelærar     Kjetil Lund   917 79 813          
Kuturskulelærar     Sigrid K. Jore 996 93 327          
Kuturskulelærar     Anna Slaby Driel 945 02 468        
Kuturskulelærar     Stina Brandin +46 70 362 52 66        
                 
Badevakt/kinovakt     Tracy Lun David 401 73 521          
                 
Ungdomsarbedar     Eliezer Ivan M. Contreras 480 72 462        
Assistent bibliotek og ungdomsarbeid     Liv Åkre Trydal 975 43715        
                     
Pleie og omsorg                  
Tenesteleiar
912 47 155
 
 
Vakttelefon - Bygdeheimen
 
945 04 440
 
 
Vakttelefon - Open omsorg
 
915 41 400
 
 
Kontor
 
 
 
 
948 32 944
         
                     
Helsetenesta i Bykle og Valle                
Kst. tenesteleiar/ Kommuneoverlege
 
915 37 970
 
 
 
Helsesyster
 
 
37 93 75 42
952 81 818
 
 
Fysioterapeut
  Øyvind Jacob 911 22 681  
 
 
 
Kommunejordmor
 
911 49 164
   
                     
Valle barnehage                    
Leiar    Stine Haugeland 986 67 143  
Ped. leiar
 
945 04 413
     
Bhg. lærar     Liv T. Larsen 945 04 413        
Bhg. lærar     Marianne Voldseth 945 04 413        
Fagarbeidar     Eli Andersen 945 04 413        
Fagarbeidar     Ingeborg Å. Løyland 945 04 413        
Fagarbeidar     Grete Rike Uppstad 945 04 413        
Fagarbeidar     Hilde Kiland   945 04 412          
Fagarbeidar     Trine Brottveit 945 04 412          
                   
Hylestad barnehage                  
Leiar
 

986 67 143

 

Ped.leiar

Caroline Rysstad

945 03 290  
 
 
Bhg. lærar     Siri Melhus 945 03 290          
Fagarbeidar     Astri Viki 945 03 290          
Fagarbeidar     Anna O. Rysstad 945 03 290            
Fagarbeidar     Torbjørg N. Uppstad 945 03 290          
                     
Valle skule                    
Rektor
 
 
991 69 862
 
 
Inspektør og IKT-koordinator     Jorunn S. Uppstad 945 03 285    
 
 
Spes.ped.koordinator
 
Marianne S. Lye
901 36 273
 
 
 
 
SFO
 
 
951 16 965
     
                     
Hylestad skule                  
Rektor
 
 
Else Margit Tveit 900 78 003    
 
IKT     Jorunn S Uppstad 945 03 285    
Spes.ped.koordinator
 

Gunhild N. Hagane

945 03 296
 
 
 
SFO
 
 
Cecilie N. Kjørmo
915 65 668
     
               
Valle vaksenopplæring              
Rektor     Marit J. Brokke 991 69 862    
Lærar- Norsk og samfunnsfag,intro     Øystein Berg 945 03 283      
Grunnskule år 1            
Grunnskule år 2     Arild Aabø 975 13 174