Namn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer E-post
         
Konsesjonskraft IKS P.b. 4, 4746 Valle Valle kommunehus 990 32 244 post@konsesjonskraft.no
Kyrkjekontoret P.b. 4, 4746 Valle Sæbyggjen

977 84 706

Anne Kristen Ringstad (Sissa)

NAV

P.b. 4, 4746 Valle

Kjellbergvegen 16

55 55 33 33

nav.valle@nav.no

NAV rådgjevar - flyktning

P.b. 4, 4746 Valle

Kjellbergvegen 16 55 55 33 33/   979 61 024 guro.nordli.solbakk@nav.no
Pedagogisk Psykologisk teneste PPT P.b. 4, 4746 Valle Valletunet, Valle 945 29 061 oyvind.kjetsaa@valle.kommune.no
Agder politidistrikt, Valle og Bykle lensmannskontor 4747 Valle Valletunet, Valle

38 13 68 50

post.agder@politiet.no

Setesdal brannvesen IKS Verksvegen 38, 4735 Evje Verksvegen 38, 4735 Evje 911 18 991

mikael.kristiansen@sb-iks.no

Setesdal Miljø og Gjenvinning 4735 Evje Syrtveit, 4735 Evje 37 93 00 40 post@smg-iks.no
Setesdal Regionråd P.b. 4, 4746 Valle Kommunehuset i Valle 452 48 696 post@setesdal.no
Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane P.b. 4, 4746 Valle Setesdalsmuseet, Rysstad 976 43 672 fmavjth@fylkesmannen.no
         
Valle tannklinikk P.b.4, 4746 Valle Helsehuset, Valle 37 93 75 88 / 945 21 329 valletannklinikk@austagderfk.no
Setesdal Barnevern P.b. 4, 4746 Valle Helsehuset, Valle 482 27 643 Kari.Nomeland@valle.kommune.no