Du er her: Oppvekst > Heim

Det blir endring i rutene og rutetidene for skuleskyss frå 19.08.2019

Skuleskyss- nye ruter

Skuleåret 2019-2020 blir det ein skule i Valle kommune og med bakgrunn i det blir det og endring i skuleskysstilbodet. Akt Agder som har ansvar for all skuleskyss har alle rutetidene i sanntid og dei kan du finne på web og i AKT appèn

2019-07-06
SFO Valle skule

Informasjon om skuleåret 2018-2019.

Skulane i Valle går frå 45 min undervisningstimar til 60 min. frå skulestart og endrar av den grunn undervisningstidane.  
2018-06-15
vennskap

Måndag 20 august er det skulestar for Valle skule

Skulestart hausten 2018.

Skulen og skulefritidsordninga har planlegginsdagar onsdag 15 august, torsdag 16 august og fredag 17 august. SFO er då stengt. Måndag 20 august startar vi opp skuleåret kl 08.30. Inntil då- god sommarferie:)
2018-06-04
Grillfest

FAU og skulen inviterar alle til sommarfest i skulegarden

Sommarfest

Onsdag 13 juni ønskjer vi alle velkomne til sommarfest i skulegarden. Det blir ei uhøgtidlege avslutning for skuleåret 2017-2018 med grilling, aktivitetar og eit lite program frå trappa. Vi startar opp grillane kl 16.00 så denne dagen kan du ta middagen ute saman med andre elevar og foreldre. Skulen og FAU held g...
2018-06-04
Roald Dahl

Elevane på Valle skule er ivrige lesarar og idag er det bokfest!

Bokfest

Hausten 2017 har Valle skule hatt fokus på lesing og aktivt bruk av skulebiblioteket med mål om å auke lesegleda og lesekompetansen.
2018-01-24
Joleferie

Joleferie

20 desember er siste skuledag før jol og Valle skule avslutter dagen med graufest i Storstoga.
2017-12-19
Meld fra om læringsmiljøet

Nytt regelverk- nulltoleranse mot mobbing.

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skolemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen, som er avgjerande.  
2017-09-04
Nasjonale prøver Valle skule

Oversikt over nasjonal kartlegging av elevar på 1-10 trinn.

Informasjon om kartlegging av elevar på alle trinn. Skulen gir ikkje permisjon frå opplæringa i kartleggingsperiodane.
2017-08-30
Skulemjølk og nistepakke

Skulestart 17 august 2017.

Det er skulestart for alle elevar i grunnskulen i Valle kommune torsdag 17 august 2017 kl 08.30. Måndag, tysdag og onsdag er det plandag og SFO er stengt
2017-07-21
SFO Valle skule

Sommar-SFO

Valle og Hylestad SFO samkøyrar drifta av SFO i alle skuleferiane. I juni og juli er SFO i Valle og i august er det på Hylestad skule.
2017-07-03

Sommarles!

Sommarles- les fordi det er gama! Valle skulebibliotek legg til rette for lån av bøker og lydbøker i sommarferien i tillegg til at du kan låne bøker på andre bibliotek over heile landet!  Slik gjer du: Lån dei bøkene du har lyst å lese! Noter ned på arket du har fått av læraren di, kva for bøker som du ha...
2017-06-19
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS