Du er her: Oppvekst > Heim

Viktig melding frå ungdomsrådet i Aust og Vest Agder

Fylkesmannen og Ungdomstrådet i Aust og Vest Agder har ei viktig melding til nettopp DEG!

 

2018-10-29
Joleferie

Joleferie

20 desember er siste skuledag før jol og Valle skule avslutter dagen med graufest i Storstoga.
2017-12-19
Meld fra om læringsmiljøet

Nytt regelverk- nulltoleranse mot mobbing.

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skolemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen, som er avgjerande.  
2017-09-04
Nasjonale prøver Valle skule

Oversikt over nasjonal kartlegging av elevar på 1-10 trinn.

Informasjon om kartlegging av elevar på alle trinn. Skulen gir ikkje permisjon frå opplæringa i kartleggingsperiodane.
2017-08-30
Skulemjølk og nistepakke

Skulestart 17 august 2017.

Det er skulestart for alle elevar i grunnskulen i Valle kommune torsdag 17 august 2017 kl 08.30. Måndag, tysdag og onsdag er det plandag og SFO er stengt
2017-07-21
SFO Valle skule

Sommar-SFO

Valle og Hylestad SFO samkøyrar drifta av SFO i alle skuleferiane. I juni og juli er SFO i Valle og i august er det på Hylestad skule.
2017-07-03

Sommarles!

Sommarles- les fordi det er gama! Valle skulebibliotek legg til rette for lån av bøker og lydbøker i sommarferien i tillegg til at du kan låne bøker på andre bibliotek over heile landet!  Slik gjer du: Lån dei bøkene du har lyst å lese! Noter ned på arket du har fått av læraren di, kva for bøker som du ha...
2017-06-19
Valle sparebank, jubileum

Siste skuledag før sommarferien er 21.juni 2017

Valle skule avsluttar skuleåret 2016/2017 onsdag 21.juni 2017.
2017-06-01
Spinnarane

Nye fritidssyslar blandt elevane på Valle skule.

Elevane ved skulen har oppdaga leiketøyet "Spinner" og mange har det med seg på skulen. Spinnarane gjer akkurat det som namnet seier, nemleg spinner. Dette er svært populært blandt dei yngste elevane. Dei har konkurransar og deler med kvarandre. 
2017-05-16
Blyanter_kartlegging

Eksamen 10 trinn

10 trinn ved Valle skule er trekt ut i Engelsk til skriftleg eksamen våren 2017.
2017-05-16
Elevundersøking 2016

Foreldreundersøkinga Valle skule

Foreldreundersøkinga - Spørjeundersøking blant foreldre og føresette Vi er interessert i korleis de som foreldre og føresette opplever læringsmiljøet til barna på skolen, og korleis de synest samarbeidet mellom heim og skole fungerer. Vi har derfor valt å gjennomføre Foreldreundersøkinga frå Utdanningsdirektoratet....
2017-04-27
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS